Αφιέρωμα Ελλάδα-Γαλλία | Rétrospective France-Grèce

 • 8 ταινίες

8 ταινίες με 20€ αντί για 24€. // 8 films pour seulement 20€ au lieu de 24€.

Περιεχόμενο σε αυτό το πακέτο

Les Amants du Pont-Neuf | Οι Εραστές της Γέφυρας (1991)
 • Δραματική κωμωδία | Comédie dramatique
 • 2ω 5λ
À nos amours | Στους έρωτές μας (1983)
 • Ψυχολογική κωμωδία | Comédie psychologique
 • 1ω 35λ
Au hasard Balthazar | Στην τύχη ο Μπαλταζάρ (1966)
 • Δράμα | Drame, Conte philosophique
 • 1ω 20λ
L'Inconnu du lac | Ο άγνωστος της λίμνης (2013)
 • Δράμα | Drame
 • 1ω 37λ
J'embrasse pas | Δεν φιλώ... στο στόμα (1991)
 • Ψυχολογικό δράμα | Drame psychologique
 • 1ω 57λ
La Jetée | Σταθμός αποχαιρετισμού (1962)
 • Επιστημονική Φαντασία | Science fiction
 • 28min
Le Mépris | Η Περιφρόνηση (1963)
 • Δράμα | Drame
 • 1ω 45λ
Mouchette (1967)
 • Ψυχολογικό δράμα | Drame psychologique
 • 1ω 18λ