Νεανικές προβολές | Programmes Jeunesse

  • 3 ταινίες

3 προγράμματα με 7,5€ αντί για 9€. // 3 programmes pour seulement 7,5€ au lieu de 9€.

Περιεχόμενο σε αυτό το πακέτο

4 Μικρού Μήκους | 4 Courts Métrages
  • Κοινωνικό δράμα | Drame social
  • 4 Επεισόδια
Calamity, une enfance de Martha Jane Canary | Καλάμιτι, το κορίτσι συμφορά (2020)
  • Κινούμενο σχέδιο περιπέτειας | Animation et aventure
  • 1ω 22λ
Un vrai bonhomme | Γίνε άντρας! (2019)
  • Δραματική κωμωδία | Comédie dramatique
  • 1ω 28λ