Νεανικές προβολές | Programmes Jeunesse
  • 3 ταινίες
Carte Blanche Champs-Élysées Film Festival
  • 3 ταινίες
Αφιέρωμα Ελλάδα-Γαλλία | Rétrospective France-Grèce
  • 8 ταινίες
Πανόραμα | Panorama
  • 17 ταινίες