2 μικρού μήκους | 2 courts-métrages
  • Αναζήτηση εαυτού | Découverte de soi
  • 2 Épisodes
Bonheur académie | Η ακαδημία της ευτυχίας (2017)
  • Δραματική κωμωδία | Comédie dramatique
  • 1h 5m
Contes de juillet | Παραμύθια του Ιούλη (2017)
  • Δραματική κωμωδία | Comédie dramatique
  • 1h 8m