Τιμές

Εκτός των ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος, όλες οι διαδικτυακές προβολές είναι διαθέσιμες, μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων, στην τιμή των 3€.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, είναι διαθέσιμες, επίσης μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων, στην τιμή των 4€.

Η προπώληση ξεκινά Δευτέρα 5 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Πακέτα

Για τους πιο σινεφίλ θεατές του, το Φεστιβάλ διαθέτει περιορισμένο αριθμό πακέτων εισιτηρίων που παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις ταινίες ενός τμήματος του προγράμματος. Τα πακέτα είναι διαθέσιμα για αγορά μόνο μέχρι το Σάββατο 10 Απριλίου.

Προσκλήσεις & κωδικοί προσφορών

Το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει προσκλήσεις και κωδικούς προσφορών για να δει ταινίες, με μειωμένη τιμή ή δωρεάν. Η χρήση πρόσκλησης ή κωδικού προσφοράς είναι οριστική και δεν μπορεί να επιστραφεί.

Όροι

  1. Οι αγορές γίνονται διαδικτυακά, στην πλατφόρμα cinema.ifg.gr, σε συνεργασία με την Anemon Productions.
  2. Κάθε αγορά είναι οριστική. Τα εισιτήρια για τις προβολές δεν ανταλλάσσονται και δεν επιστρέφονται.
  3. Ο θεατής πρέπει να σιγουρευτεί ότι ολοκλήρωσε τη θέαση των ταινιών στο παράθυρο διαθεσιμότητας της ταινίας διαδικτυακά. Η μη θέαση της ταινίας στον διαθέσιμο χρόνο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει απαίτηση επιστροφής χρημάτων.

Tarifs

À l’exception des films en compétition, toutes les projections en ligne sont accessibles, dans la limite des places disponibles, pour un tarif unique de 3€.

Les films en compétition, sont accessibles, toujours dans la limite des places disponibles, pour un tarif unique de 4€.

Les préventes débutent le lundi 5 avril à midi.

Forfaits

Pour ses spectateurs les plus cinéphiles, le Festival propose un nombre limité de forfaits. Ces forfaits offrent un accès complet aux films d’une des sections de la programmation. Les forfaits ne sont disponibles à l’achat que jusqu’au samedi 10 avril.

Invitations & codes promo

Le public peut utiliser des invitations ou codes promo pour accéder aux films à un coût réduit ou gratuitement. Toute utilisation d’invitation ou de code promotionnel est finale et ne peut être restituée.

Conditions

  1. Les ventes se font en ligne, sur la plateforme cinema.ifg.gr, en partenariat avec Anemon Productions.
  2. Tout achat est final. Les billets pour les séances ne sont ni échangeables, ni remboursables.
  3. Le spectateur doit s’assurer de compléter le visionnage des films loués dans la fenêtre de disponibilité du film en ligne. Le non visionnage d’un film dans le temps disponible ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement.